dimarts, 27 de setembre de 2016

La sostenibilitat del model de creixement balear


La sostenibilitat del model de creixement a les Illes Balears: Noves aportacions per al debat

Carles Manera, Javier Franconetti i Ferran Navinés.
Col·lectiu Alternatives. 
Universitat de les Illes Balears (UIB)
Ponència presentada a les JORNADES DE REFLEXIÓ ESTRATÈGICA DINS EL MARC DE LA “RECERCA I INNOVACIÓ PER A LA SOSTENIBILITAT: LA NECESSITAT D’UN PACTE”
Caixa Fòrum, 27 de setembre de 2016 
IMPORTANT: Aquest text s’acompanya d’una presentació, on es recullen totes les gràfiques que sintetitzen el conjunt de la investigació.
(Els comentaris i crítiques són benvinguts, a carles.manera@uib.es)
La sostenibilitat del model de creixement de Balears: noves aportacions per al debat 

Resum : Els autors plantegen en aquest primer esborrany d’investigació una línia de treball diferent que complementa les ja existents en l’Economia Aplicada de Balears, focalitzada en l’economia turística: l’observació de l’evolució de la productivitat del capital i de la taxa de benefici, des d’una profunditat històricade més de quaranta anys, que proporciona robustesa a les hipòtesis de partida. La clau per als autors rau en una regulació de l’oferta no reglada de places turístiques, fet que pot esperonar la gènesi d'una oferta total de major qualitat i més sostenibles social i ecològicament. 
PARAULES CLAU:
Illes Balears, productivitat del capital, taxa de benefici, economia turística
Podeu veure la ponencia completa aquí: 
Podeu veure la presentació que l'acompanya aquí: 
.

Jornades de debat de la DG d'Innovació i Recerca


Jornades de debat de la DG d'Innovació i Recerca
Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme del Govern de les IB

Dies: 

27-09-2016
20-10-2016
22-11-2016


Documentació i vídeos Jornades de debat per a iniciar un reflexió estratègica en el marc de la recerca i la innovació per a la sostenibilitat: La necessitat d’un pacte

Jornada: 27 de setembre, 2016
Quina és la visió estratègica que necessiten les Illes Balears per reposicionar-se en l’escenari global?
Resum final
Sessió matí
 • Frederic Xameno. 2030: Un territori competitiu i inclusiu és un territori eficient i resilient
Sessió tarda
  • Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB)
Jornada: 20 d’octubre, 2016
El turisme pot ser la base del futur pacte per a la recerca i innovació de les Illes Balears?
Resum final
Sessió matí
 • Ricard Pié. El turisme hauria de ser la base del futur pacte
 • Andreu Sansó i Jaume Rosselló. La fiscalitat sostenible al servei de la competitivitat: una simulació de l’impost turístic a l’hora de regular les puntes d’estiu
 • Joaquim Tintoré. La gestió intel·ligent dels nostre principal patrimoni turístic: big data/open data i el sistema de indicadors per a la sostenibilitat de les Illes Balears.
Sessió tarda
Documents presentats pels organismes i fundacions de la societat civil convidades (per ordre d’intervenció)
Jornada: 22 de novembre, 2016
Resum final
Per a un urbanisme adaptat a una estratègia de futur
Sessió matí
 • Joan Busquest. El nou urbanisme com estratègia de creixement
 • Biel Horrach. La nova planificació urbana de Palma. Les oportunitats que s’obren per a l’economia del coneixement amb la
  revisió del Pla General de Palma
 • Joan Mulet. El Procés de Descobriment Emprenedor (PDE) en la RIS-3 de les Illes Balears
Sessió tarda
Jornada: 20 d’octubre, 2016
El turisme pot ser la base del futur pacte per a la recerca i innovació de les Illes Balears?
Jornada: 22 de novembre, 2016
Per a un urbanisme adaptat a una estratègia de futur